Svensk Fastighetsförmedlings artiklar inom boende och mäklarlivet.

sovrum

Arbetsmiljö, Karriär, Ledarskap

Jag läste en artikel om hur stress och sjukdom hänger ihop. Ett väldigt intressant ämne i dagens samhälle där det ofta är höga krav på oss från många håll både på arbetet och hemma. Stress och sömn hänger ihop som i en ond cirkel. Stress leder till störd sömn som i sin tur leder till trötthet som leder till sjukdomskänsla. En grupp där stressrelaterade symtom ökar är hos unga kvinnor.

I fastighetsmäklarbranschen ökar antalet unga kvinnor och då blir det en extra intressant fråga. Hur vi ska ta hand om vår personal, gäller förstås alla. Unga, gamla, kvinnor som män.

Artikeln tar bland annat upp en metod, Kontrollmodellen. Den bygger på hur kraven i arbetet ser ut och om man har kontroll över kraven.

Det är inte bra att ha höga krav och dålig kontroll. Aktiva arbeten är de där man både har höga krav och hög kontroll, medan passiva arbeten har låga krav och låg kontroll. Socialt stöd från chef och arbetskamrater är en variabel som har positiv inverkan på hälsan i alla grupper. Allt faller alltså tillbaka på ledarskapet och det är vi på Svensk Fastighetsförmedling bra på. Vi satsar stort på ledarskapsutbildningar av våra chefer och detta kommer alla anställda tillgodo.  Vill du läsa hela artikeln kan du göra det här http://www.arbetsmiljoforskning.se/stress/stress-h%C3%A4nger-ihop-med-hur-arbetet-%C3%A4r-organiserat

Ta hand om er och se till så att ni får vara med och påverka och att ni sover ordentligt :-)

Cecilia Fredriksson

Cecilia Fredriksson

HR-Generalist, Svensk Fastighetsförmedling

cecilia.fredriksson@svenskfast.se

Se fler artiklar