Att förebygga inbrott

Bostadsinbrotten ökade i antal fram till och med 2017 men från 2018 minskade bostadsinbrotten för första gången på tio år. Trenden höll i sig under 2019 och hittills har man inte kunnat se annat än att detta fortsätter under 2020. Men det finns ändå anledning att se över sin bostad och säkra den mot oönskade besök.

Läs mer