1 januari inför vi ”Accepterat pris” i hela Stockholms län

Den 1 augusti infördes ”Accepterat pris” på bostäder till salu i Stockholms innerstad som en åtgärd från branschen för att bland annat motverka så kallade lockpriser. För Svensk Fastighetsförmedling, som är en av initiativtagarna till ”Accepterat pris”, känns det givetvis mycket bra att stora delar av branschen nu utvidgar ”Accepterat pris” till hela Stockholms län från den 1 januari 2012.

Effekten av införandet av ”Accepterat pris” i innerstaden var snabb och tydlig. Förutom att det togs emot väl av både kunder och mäklare ligger nu annonspriserna på saluförda bostäder på en klart högre nivå än tidigare. Skillnaden mellan ”Accepterat pris” och faktiskt slutpris är ytterst liten, endast enstaka procentenheter. Vår positiva slutsats är att ”Accepterat pris” är trovärdigt och tycks fungera som avsett. Det speglar vad säljarna är villiga att gå med på som slutpris och att mäklarna är duktiga på att uppskatta marknadsvärdet. ”Accepterat pris” ger en större trygghet för kunderna. Innan man som bostadsspekulant går på en visning ska man kunna göra en bedömning om man över huvudtaget har en rimlig chans att köpa bostaden, med ”Accepterat pris” kan man göra den bedömningen.

Läs mer om ”Accepterat pris” här.

Liknande artiklar

En kommentar

  • A_pettersson 23 november, 2011  

    Finns ju delade meningar om detta ”tycks fungera” eller ej…