Ägarlägenheter lockar

Den 1 maj blir det för första gången möjligt att bygga ägarlägenheter i Sverige. Lantmäteriet har redan fått in flera ansökningar från olika håll i landet. I Karlstad ska man bygga om en skola och i Ystad vill en arkitekt göra om stadens gamla vattentorn till ägarlägenheter.

Systemet med ägarlägenheter är vanligt på många håll i Europa, exempelvis i våra grannländer Danmark och Norge. Boendeformen innebär som jag skrivit tidigare här på bloggen att den boende får bestämma mer självständigt över sin lägenhet och inte behöver tillstånd för att hyra ut. Reglerna som träder i kraft i veckan gäller bara för nybyggda hus men regeringen säger sig ha som avsikt att även komma med förslag om ägarlägenheter i befintliga hus.

Liknande artiklar