Åtta av tio svenskar tror på stigande bostadspriser

Bostadspriserna har ökat kraftigt de senaste åren och fortsätter att stiga på många platser runt om i landet. Brist på lediga bostäder och för lite nybyggnation får svenskarna att tro på stigande bostadspriser. Hela 83 procent spår att bostadspriserna kommer fortsätta uppåt de närmaste tre åren. Mer än tre av tio tror på en prisökning med en till fem procent. Det visar resultatet av Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer som genomförts av Kantar Sifo.

Debatten kring bostadspriserna är ständigt aktuell och en övervägande majoritet av svenskarna, 83 procent, spår att priserna kommer fortsätta upp de närmaste tre åren. Det visar undersökningen Bobarometern som Kantar Sifo har genomfört på uppdrag av Svensk Fastighetsförmedling. Undersökningen visar att över en tredjedel av svenskarna tror på en prisökning på en till fem procent. Nästan lika många, 29 procent, tror att bostadspriserna kommer att öka med så mycket som upp till tio procent. Att priserna på bostäder däremot kommer att minska de närmaste tre åren är det inte många som spår. Endast elva procent av svenskarna uppger att de tror på en prisminskning.

Hela 66 procent tror att den fortsatt stora bostadsbristen är en anledning till att priserna kommer att stiga de kommande åren. För lite nybyggnation är också en faktor som får fyra av tio svenskarna att spå en prisökning. De låga räntorna har debatterats flitigt de senaste åren och hela 39 procent av svenskarna tror att bostadspriserna kommer att stiga eftersom räntorna är fortsatt låga.

– Bostadspriserna har under de senaste åren stigit i stora delar av landet. Trots att vi ligger på höga nivåer i bostadsbyggande är behovet av nyproducerade bostäder under de närmaste åren väldigt stort, det gäller framför allt i våra tillväxtområden. Bostadsbristen i kombination med det låga ränteläget bidrar till stigande priser. Trots amorteringskrav och bankernas höga kalkylräntor leder faktorer som högkonjunktur och en positiv framtidstro till att många är redo att investera mycket i sitt boende, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Liknande artiklar