Avskaffat ROT-avdrag halverar antalet renoveringar

Mycket tyder på att ROT-avdraget vid årsskiftet minskar från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent och hantverkarna har därför nu fullt upp. I den senaste Bobarometern från Svensk Fastighetsförmedling har svenska bostadsägare tillfrågats om sina renoveringsplaner och hur dessa skulle påverkas om ROT-avdraget avskaffades. Närmare hälften, 46 procent, uppger att de då skulle renovera mindre de kommande åren.

Bland de cirka 3 000 som deltagit i undersökningen har 10 procent av villaägarna och 19 procent av bostadsrättsägarna inga planer på renovering eller värdehöjande reparationer de närmaste åren. 59 procent av villaägarna säger sig lägga mellan 5 000 och 50 000 kronor per år på renoveringar av bostaden. Motsvarande siffra bland ägarna av bostadsrätter är 36 procent och lika många investerar upp till 5000 kronor per år i sina bostadsrätter. Störst investeringar görs i kök och badrum, där 25 procent av villaägarna och 37 procent av bostadsrättsägarna planerar ombyggnad det närmaste året.

Om ROT-avdraget försvann är det framförallt villaägare som skulle ändra sina renoveringsplaner, visar Bobarometern. Bland dem svarar 49 procent att de skulle ompröva sina planer och renovera mindre. Bostadsrättsägarna är inte riktigt lika känsliga för en avskaffning, men var tredje svarar att de skulle renovera mindre om avdraget försvann. Var tredje av de som äger sin bostad svarar att deras planer inte skulle påverkas och var tionde har inga renoveringstankar.

– Exakt vilka följder den aviserade sänkningen av ROT-avdraget kommer att få är svårt att sia om, men klart är att väldigt många tagit det säkra framför det osäkra och renoverar nu innan årsskiftet. På senare år har det även blivit vanligt att man gör värdehöjande reparationer och en del renoveringar inför en försäljning. Effekten av ett nytt kök eller badrum är inte att underskatta, men även mindre ekonomiska insatser kan ha stor effekt på priset vid en försäljning. Efterfrågan på välskötta bostäder, där man inte måste börja renovera direkt, har ökat sedan kravet på egen insats om minst 15 procent av priset kom, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

 

Hur skulle ett avskaffande av ROT-avdraget påverka dina renoveringsplaner de närmsta två åren?

  Bostadsägare Villa/Radhus Bostadsrätt
Jag skulle renovera mindre 46 % 49 % 33 %
Jag skulle renovera mer 2 % 2 % 4 %
Det skulle inte påverka mina renoveringsplaner 34 % 33 % 34 %
Jag har inga renoveringsplaner de kommande åren 11 % 10 % 19 %
Vet ej 6 % 6 % 10 %

 

Ungefär hur mycket pengar spenderar ditt hushåll i genomsnitt på renovering och värdehöjande reparationer av bostaden per år?

  Bostadsägare Villa/Radhus Bostadsrätt
0 kronor 3 % 3 % 9 %
1 – 5 000 kronor 17 % 11 % 36 %
5 001 – 25 000 kronor 38 % 40 % 29 %
25 001 – 50 000 kronor 16 % 19 % 7 %
50 001 – 75 000 kronor 6 % 7 % 3 %
75 001 – 100 000 kronor 3 % 4 % 2 %
100 001 – 150 000 kronor 2 % 2 % 1 %
150 001 – 250 000 kronor 1 % 1 % 0 %
250 001 – 350 000 kronor 0 % 0 % 0 %
350 001 – 400 000 kronor 0 % 0 % 0 %
400 001 – 500 000 kronor 0 % 0 % 0 %
Över 500 000 kronor 0 % 0 % 0 %
Vet ej 11 % 12 % 13 %

 

I vilket utrymme kommer du lägga mest pengar på renovering och värdehöjande reparationer det kommande året?

  Bostadsägare Villa/Radhus Bostadsrätt
Badrum 15 % 14 % 16 %
Kök 14 % 11 % 21 %
Vardagsrum 6 % 5 % 8 %
Uterum 6 % 6 % 2 %
Sovrum 5 % 5 % 7 %
Annat rum 5 % 6 % 1 %
Hall 4 % 4 % 5 %
Tvättstuga 4 % 4 % 1 %
Källare 4 % 5 % 0 %
Garage 3 % 3 % 0 %
Barnrum 2 % 2 % 2 %
Vind 1 % 1 % 0 %
Förråd 1 % 1 % 0 %
Klädkammare 0 % 0 % 1 %
Bastu 0 % 1 % 0 %
Vet ej 9 % 9 % 6 %
Jag har inga renoveringsplaner det kommande året 21 % 21 % 31 %

 

Liknande artiklar