Rot-avdrag kan bli skattefälla

Det är många som glädjer sig åt rot-avdraget för reperationer och ombyggnationer i hemmet. Detta märks då både banker och hantverkare har fullt upp med att hantera anstormningen. Skatteverket varnar nu dock för att det kan kosta mer än det smakar. Från den första juli förändras rot-avdraget och med de nya reglerna dras skatterabatten av […]

Läs mer

Energikällor – bergvärme

Väldigt enkelt förklarat fungerar bergvärme så att man tar vara på värmen i berggrunden via ett borrhål. Man utvinner energin ur grundvattnet genom att borra hål i berggrunden mellan 90-200 meter ner beroende på hur grundvattnet är fördelat. Bergvärmen är billig i drift och man sparar mer om man har en hög energianvändning. Bergvärme är […]

Läs mer

Rotavdrag till flerfamiljshus?

Oppositionen gjorde i torsdags ett utspel på DN debatt där man kräver ett rotavdrag även för flerfamiljshus. Man tror framförallt att det skulle bidra till en bättre miljö i miljonprogramsområdena. Så här skriver man på DN Debatt: ”I dag presenterar de tre oppositionspartierna ett gemensamt förslag om ett nytt stöd på två miljarder kronor per […]

Läs mer

Bostadssituationen svår för Lunds studenter

En undersökning gjort av Lunds universitets studentkår visar att mer än var tionde student funderar på att hoppa av studierna på grund av boendesituationen. Många studenter flyttar runt och bor i anda hand i flera år innan de får en permanent bostad. Det är viktigt att veta vilka rättigheter man har när man hyr i […]

Läs mer

Bostadsrätterna visar vägen

Bostadsrätterna är de bostäder som först indikerar vart bostadsmarknaden är på väg. När stora förändringar sker på marknaden så som räntesänkningar, lagändringar eller andra avgörande händelser så märks detta först på bostadsrättsmarknaden. Det tar ungefär tre månader för småhusen att följa samma mönster. Detta beror på att villamarknaden är betydligt trögare. Det är tydligt om […]

Läs mer

EU och bostadspolitiken

Bostadspolitik ingår inte i EU:s befogenheter men det är fortfarande så att en del av de beslut som fattas på EU-nivå på olika sätt påverkar den nationella bostadspolitiken. Boverket bevakar utvecklingen inom EU och kom nyligen med en rapport om just EU och bostadspolitiken. Exempelvis så är det inte tillåtet med statligt stöd för bostadsbyggande […]

Läs mer

Så här sparar du el

Det är inte bara vintern som gör att elförbrukningen skjuter i höjden utan även våra kylar, spisar, tv-apparater och dåligt isolerade fönster osv. Nu finns det en helt ny studie som redovisar hur mycket el drar våra grejer använder. Det är Energimyndigheten och Vattenfall som har mätt den faktiska elförbrukningen i ett antal svenska hushåll. Mätningen har varit […]

Läs mer

Fler söker bostadslån

Jag har ju tidigare skrivit om att prisnedgångstakten visar tecken på att vara bruten och att vi ser ökad aktivitet på bostadsmarknaden. Nu ser vi även effekten av detta på bolånen. Enligt flera banker ökar bolåneutlåningen. Enligt Dagens Industri hopar sig tecknen på en stabilisering av marknaden.

Läs mer