1 januari inför vi ”Accepterat pris” i hela Stockholms län

Den 1 augusti infördes ”Accepterat pris” på bostäder till salu i Stockholms innerstad som en åtgärd från branschen för att bland annat motverka så kallade lockpriser. För Svensk Fastighetsförmedling, som är en av initiativtagarna till ”Accepterat pris”, känns det givetvis mycket bra att stora delar av branschen nu utvidgar ”Accepterat pris” till hela Stockholms län från […]

Läs mer

Rörlig eller bunden ränta-det är frågan

I morse meddelade Riksbanken ganska väntat att de lämnar räntan oförändrad på 2,0 procent. Men hur kommer det påverka bostadsmarknaden och framför allt priserna? Först och främst bedömer vi att den svagt nedåtgående trenden avseende prisutvecklingen kommer bestå. Men vi bedömer också att dagens besked kan dämpa nedgången något, d v s nedgången fortsätter men i små steg. Samtidigt […]

Läs mer

Räntebeslut ökar rörligheten på bostadsmarknaden

Idag meddelade Riksbanken att de låter reporäntan ligga kvar på 2,0 procent samt att de justerar ner räntebanan, d v s lägre räntehöjningar i framtiden. Vi bedömer att dagens beslut får väldigt lite påverkan på priserna. Däremot tror vi att det kan öka rörligheten på bostadsmarknaden, som under en tid nu präglats av tröghet, det har tagit längre tid att sälja. Men dagens besked ger framför […]

Läs mer

Stillastående bostadspriser i april

Det senaste året har priset för en villa i riket varit oförändrat och de senaste tre månaderna har priserna gått upp med 1 procent. Bostadsrätterna har under det senaste året gått upp med 7 procent, och med 1 procent senaste tre månaderna. Under april månad var villapriserna oförändrade och bostadsrättspriserna sjönk med 1 procent.  Det […]

Läs mer

Inför ett bostadsrättsregister

I dagens SvD kan man läsa om att en liga i Stockholm lyckades låna över 18 miljoner kronor i olika banker genom att använda bostadsrätter de inte ägde och som redan var pantsatta som säkerhet. Läs artikeln här. Åklagaren efterlyser nu en lagändring som leder till ett register  över alla bostadsrätter, ett sk bostadsrättsregister, liknande fastighetsregistret. Detta […]

Läs mer

Mäklarstatistik: Små prisförändringar men de regionala skillnaderna ökar

I morse publicerade Mäklarstatistik den senaste statistiken över prisutvecklingen på bostäder. Siffrorna visar bland annat att under senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i Sverige gått upp 3 procent medan villapriserna förblivit oförändrade. Under mars månad har priserna på både bostadsrätter och villor för riket stått stilla. Det vi ändå kan konstatera är att prisutvecklingen har varit […]

Läs mer

Mäklarstatistik och Riksbanken ger besked

I morse publicerade Mäklarstatistik den senaste prisstatistiken och Riksbanken meddelade sitt räntebeslut, som blev en höjning av reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,5 procent. Trots en aktivare bostadsmarknad i januari än normalt kan vi se att priserna för bostadsrätter i riket den senaste tremånaderperioden har stått still och för villor har de gått ner med 1 procent. Ser vi […]

Läs mer

Kraftig prisökning under decenniet

I tisdags kom ny statistik från Mäklarstatistik över prisutvecklingen på villor och bostadsrätter. Visserligen gick priserna ned under december på framför allt bostadsrätter i riket, men det är en enskild månad och december är dessutom precis som juli alltid speciell. Tittar vi istället på den senaste tremånadersperioden  är priserna fortsatt stabila med stillastående priser på både villor och bostadsrätter, […]

Läs mer

Balans och obalans, upp och ner, bolånetak och amorteringskrav

Idag presenterade Mäklarstatistik nya siffror för prisutvecklingen på bostäder i Sverige. Vi kan konstatera att villapriserna är mer stabila än bostadsrättspriserna, vilka generellt har en tendens att svänga mer. Tremånaderssiffrorna för hela riket visar en prisuppgång på fyra procent för bostadsrätter och en nedgång för villor med en procent. På månadsbasis har bostadsrättspriserna för riket gått […]

Läs mer

Stabilt på bostadsmarknaden men med variationer

Riksdagsval, bolånetak och räntehöjningar verkar än så länge inte ha påverkat bostadspriserna i någon större utsträckning. Idag publicerade Mäklarstatistik den senaste statistiken över prisutvecklingen på bostäder över riket. Den visar bland annat att villapriserna i riket har gått ned 1 procent den senaste tremånadersperioden, medan bostadsrättspriserna har ökat med 2 procent. Tittar man på senaste månaden har […]

Läs mer