Bostadsbyggandet minskar och befolkningen ökar

Jag har tagit upp det här ämnet tidigare här på bloggen och idag kom ytterligare ny statistik från SCB som visar att bostadsbyggandet minskar. Antalet påbörjade lägenheter i småhus och flerbostadshus minskade med 20 procent år 2008 jämfört med 2007. Här kan du läsa pressmeddelandet från SCB

Samtidigt rapporterar E24 om att det blir allt svårare att få tag på en hyresrätt antalet lediga hyresrätter minskade 2008 jämfört med året innan. Det här kan leda till att ungdomar bor hemma längre, dock visar SCB:s siffror att åldern då ungdomar flyttar hemifrån har varit densamma för personer födda på 1960-, 70- och 80-talet.

Vi i Sverige flyttar hemifrån när vi är strax över 21 år. Delar man upp det på kön är skillnaden att kvinnor bor kvar hemma längre medan killar flyttar hemifrån tidigare än förut. Enligt SCB håller dock trenden att killar flyttar hemifrån tidigare på att mattas av eller vända. Här kan du läsa E24:s artikel och här kan du ta del av SCB:s pressmeddelande.

Samtidigt som dessa rapporter presenteras kommer SCB med ytterligare en rapport som visar att befolkningen ökar. Just nu är vi hela 9 256 347 invånare. Frågan är såklart vart alla dessa invånare ska bo när vi bli fler men antalet bostäder inte ökar i samma takt?

Jag har sagt det förrut men säger det igen. Miljonprogram igen?

Liknande artiklar