Kundombudsman Hans om budgivning: inget är klart förrän kontraktet är påskrivet!

Dagens marknadssituation, stor efterfrågan, rekordhöga priser, gör att budgivningsprocessen kommer i fokus både från säljare, köpare och besvikna budgivare. Svensk Fastighetsförmedlings kundombudsman Hans Westelius får många frågor kring vad som gäller runt budgivningar.

Det stora frågetecknet från kunder är att lämnade bud och motbud inte är juridiskt bindande.

Det flesta är ”uppfostrade” i att ett löfte är ett löfte och ett handslag är ett handslag. Det gäller i de flesta branscher, dock inte när det gäller köp och försäljning av bostäder. Då är det undertecknade köpekontraktet som gäller för att ett köp är bindande.

Framförallt uppstår problemen när en säljare har accepterat ett bud och mäklare bokar in kontraktsskrivning exempelvis dagen efter. Under tiden har kanske en ny budgivare eller kanske 2:an i budgivningen tänkt om och vill höja budet utifrån det accepterade. Mäklaren har en skyldighet att registrera alla bud och framföra dessa till säljaren som får ta ställning. Accepterar säljaren ett nytt högre bud är det mäklarens roll att meddela den förste budgivaren att det inte blir någon affär. Det har budgivaren naturligtvis svårt att förstå. Mäklaren framstår som oseriös trots att de följt de regler som gäller.

Hastigheten i budgivningarna gör också att köparna inte hinner eller får möjligheter att fullfölja sin undersökningsplikt, vilket kan få negativa konsekvenser när man väl har flyttat in och upptäcker saker man hade gjort vid en besiktning innan köpet. Då hade kunden kunnat avstå eller fått ned priset något.

Liknande artiklar