Fler tror på högre bostadspriser

Fler som tror på högre bostadspriser ökar, enligt SEB:s Boprisindikator. Banken (ie. Demoskop) har frågat 1 000 personer under perioden 26 mars-2 april om de räknar med högre priser under det kommande året.

Resultatet indikerar att allt fler tror på högre priser, 42 procent jämfört med 38 procent i mars. Andelen som tror på fallande priser har minskat från 30 procent till 24 procent.

Enligt banken är det på grund av följande skäl som svenskarna ser mer positivt på bostadsmarknaden:

Fortsatt stark arbetsmarknad
Börsuppgång under den senaste månaden
Lägre fastighetsskatt i tillväxtområden

Det verkar inte heller finnas någon större oro över att binda sina bolån eller inte. Andelen hushåll som tänker binda sina bostadslån ligger kvar på en rekordlåg nivå, trots att en majoritet räknar med höjd ränta.

Liknande artiklar