Fler tror på stigande bostadspriser

Hushållens förväntningar om priserna på bostäder fortsatte att stiga den senaste månaden, och index över förväntningarna om villa- och bostadsrättspriserna nådde en ny topp i månadsskiftet september/oktober. Detta enligt en undersökning från Skop.

55 procent av de tillfrågade tror nu att priserna på bostadsrätter kommer att vara högre om ett år. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med i augusti. 9 procent tror på lägre bostadsrättspriser om ett år, vilket är 5 procentenheter färre än för en månad sedan.

Beträffande villapriserna tror 57 procent att de är högre om ett år, vilket är 7 procentenheter fler än i augusti. 7 procent tror på lägre villapriser om ett år, 6 procentenheter färre än förra månaden.

I morgon vet vi om de har rätt. Då släpper Mäklarstatistik senaste prisstatistiken baserad på septemberförsäljningen.

Liknande artiklar