Med Läge+ får du bäst betalt

Tjänsten Läge+, som erbjuds av Svensk Fastighetsförmedling, handlar om att vara väl förberedd så både du som säljare och bostaden är redo när rätt köpare dyker upp. Läge+ synliggör bostaden under lång tid och chansen att hitta bästa möjliga köpare ökar markant.

Med den kostnadsfria tjänsten Läge+ får mäklaren möjlighet att hjälpa kunden så tidigt som möjligt i processen med att byta bostad. Tjänsten är bra för dig som inte bestämt dig för om och när en försäljning ska ske. Eller för dig som vill sälja längre fram men ändå vill visa marknaden att bostaden kommer att säljas. Läge+ ökar med säkerhet intresset för bostaden och chansen att rätt köpare dyker upp blir större.
Med Läge+ förbereder mäklaren hela försäljningsprocessen, bostaden fotograferas vid bästa möjliga tillfälle och visningsmaterialet kan göras i lugn och ro. Bostaden läggs ut på svenskfast.se och exponeras i bobutikernas skyltfönster. Ibland visas den även i lokala tidningsannonser och i Svensk Fastighetsförmedlings egen bostadsbilaga. Även om det oftast inte finns något datum satt för visningen är det många som kan se bostaden i förväg.
– Eftersom vi inte vet när rätt köpare dyker upp är det viktigt att synas med bostaden och visa att den är på gång. Du som väljer att använda Läge+ ökar därför möjligheten att nå rätt köpare och få bäst betalt, säger Elin Norberg, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling på Södermalm i Stockholm.

Bostaden exponeras under lång tid

Elins uppdrag som mäklare är att göra vad hon kan för att nå så bra köpare som möjligt. Det vill säga hitta de som vill köpa till bästa möjliga pris när rätt tillfälle ges. Med tjänsten Läge+ ökar chanserna rejält eftersom samarbetet mellan säljare och mäklare inleds i mycket god tid.
– Sitter du inte i sjön och behöver sälja inom en viss tid tycker jag man ska dra fördel av detta. Med tjänsten Läge+ exponeras bostaden under en längre tid än normalt och ett stort intresse för bostaden skapas redan på förhand. Säljaren har inga krav på sig att sälja inom en viss tid, det bestämmer man helt själv.

Snabbare försäljning än förväntat

Det Elin kan vittna om är att ibland går försäljningen snabbare än förväntat. Eftersom bostaden syns och marknadsförs är det många som visar ett tidigt intresse. Hon jobbar också med Svensk Fastighetsförmedlings stora kundregister där man kan göra matchningar med potentiella köpare. Dessa matchningar leder ofta till affärer.
– Det blir en situation där säljare och köpare kan mötas på höga prisnivåer utan att det blir en hysterisk process och snabba budgivningar, vilket blir en stor fördel för båda parter.
En del säljare kommer under processens gång, även om det kan finnas intresserade köpare, fram till att de vill sälja på traditionellt sätt. Självklart är det upp till varje säljare att bestämma hur man vill att försäljningen ska gå till.

Ringar på vattnet

Med Läge+ tror Elin att det skapas ringar på vattnet. Ju fler som visar bostäder som Läge+, desto större chans blir det för var och en som letar att hitta en ny bostad och fler och fler vågar ge sig ut på marknaden. Man slipper en så kallad inlåsningseffekt.
– Får vi många som väljer Läge+ får vi igång utbudet vilket ger fler bostäder. Alla har därför att vinna på att bostäderna visas som Läge+ – både om du ska sälja eller köpa en bostad, avslutar Elin.

Några av fördelarna för dig som säljer en bostad med Läge+

1. Du får en tidig kontakt med mäklaren som förbereder hela din försäljning så du står startklar när du är beredd att sälja.
2. Du får tillgång till “bostadsvärdet” – en tjänst som kontinuerligt visar värdet på din bostad.
3. Du får sälj- och köpcoachning genom hela processen – från försäljningen av din gamla bostad till köpet av en ny.
4. Du får tillgång till experter på byggteknik, energi och fukt via anticimex.
5. Du får tips och råd kring finansiering av våra banksamarbetspartners.

KÖPA BOSTAD? HÅLL UTKIK EFTER BOSTÄDER MÄRKTA MED lÄGE+!

Tjänsten Läge+ är säljarens val men tjänsten har även många fördelar för köparen. En av fördelarna är att utbudet av bostäder ökar tack vare bostäder som är Läge+. Det blir ett lägre tempo och mindre stress. Då säljare inte har någon deadline kan du få tillgång till lugna visningar för unika spekulanter. Bostäder som marknadsförs med Läge+ har oftast längre tid fram till tillträde vilket innebär att du även får längre tid på dig att sälja din egen bostad.
fördelar för köparen  med läge+:

  • fler bostäder till försäljning
  • mindre stress
  • unika visningar
  • längre till tillträdet

 

Text: Carina Wedin

Liknande artiklar