Ökande villapriser men något lugnare utveckling bland bostadsrätter

Priserna för villor steg med +1% medan bostadsrätterna var oförändrade när försäljningarna i maj räknats samman. På tre månader har villapriserna ökat med +4% och bostadsrätterna med +1%.
Årstakten i riket hålls ganska konstant på +9% för villor och +7% för bostadsrätterna. Beräkningarna har utförts av SCB och baseras på de 44.000 bostadsförsäljningar som rapporterats
till Svensk Mäklarstatistik under de tre senaste månaderna.

Källa: Mäklarstatistik

Läs mer här: https://www.maklarstatistik.se/pressrum/

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, maj 2017

 

BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% + 1% + 7% 40 122
Centrala Stockholm ± 0% ± 0% + 6% 94 090
Stor-Stockholm ± 0% + 1% + 6% 59 772
Centrala Göteborg + 1% + 5% + 10% 62 110
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 11% 44 655
Centrala Malmö ± 0% + 3% + 16% 31 108
Stor-Malmö + 2% + 7% + 18% 28 823

 

Statistiken baseras på försäljningen av 29 548 bostadsrätter under mars 2017 – maj 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2016 – februari 2017, tolvmånaderssiffran med mars 2016 – maj 2016 och i enmånadssiffran jämförs februari 2017 – april 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, maj 2017

 

 

VILLOR

 

1 mån

 

3 mån

 

12 mån

 

Medelpris

Riket + 1% + 4% + 9% 3 266 000
Stor-Stockholm + 1% + 3% + 5% 6 088 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 11% 4 614 000
Stor-Malmö + 2% + 6% + 10% 3 849 000

 

 

 

Liknande artiklar