Olika typer av fasader

Om det är dags att renovera eller rent av att bygga ett nytt hus kan det vara värt att ge valet av fasad en extra tanke. Fasaden är det första intrycket en besökare får av ditt hus och den ska självklart stämma övarens med resten av huset och den känslan du vill att ditt hus ska inge. En annan aspekt med fasaden är att olika typer av fasader kräver olika mängd arbete och underhåll.

Det finns idag många typer av fasader som inte kräver lika mycket underhåll som exempelvis en träpanel. Några alternativ som har dykt upp är takskiffer, fibercement och plast. Efterfrågan ökar på material som betong och sten som kräver mindre arbete och underhåll.

En aspekt man ska ta hänsyn till är att vissa material kan spricka eller ta skada vid stötar och andra påfrestningar, därför bör man tänka på hur lätt materialet är att reparera.

Här finns en lista över exempel på fasader som passar dem som vill ha lite underhåll med sin fasad.

I Äntligen Hemma blev gänget tvungna att byta ut hela träpanelen, på programmets sajt kan du läsa del 1 i guiden ”fixa din panel”. 

 

Liknande artiklar