Ombilda hyresrätt till bostadsrätt

Diskussionen kring att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är fortfarande het. Att kunna styra och påverka sitt eget boende verkar stå högt på önskelistan hos många och därför är det inte konstigt att många idag väljer att göra slag i saken när det finns möjlighet.

Men det kan vara en lång väg dit. Allt detta måste göras innan ni är en stolt bostadsrättsförening: bilda en styrelse och registrera föreningen hos Boverket, få med grannarna på tåget för att göra en intresseanmälan – minst 2/3 till 40 % av hyresgästerna skall vilja vara med, siffran är olika beroende på var fastigheten ligger i landet, lämna in er intresseanmälan till Inskrivningsmyndigheten, inventera renoveringsbehov av fastigheten innan förhandlingar inleds och avtal skrivs, upprätta en ekonomisk plan, få intygsgivare genom Boverket så att planen är fastställas som hållbar, ordna lån, kalla till stämma för alla medlemmar och besluta om köp och tillträde, för att beslutet skall vara giltigt skall minst 2/3 av hyresgästerna vara med på beslutet, ordna ett upplåtelseavtal där hyresgästerna förvandlas till bostadsrättsinnehavare samt att få lagfarten beviljad.

Men när ni når ända fram dit så har ni nått många svenskars dröm om att äga sitt eget boende. Oavsett om din egen ”täppa” ligger i en stor- eller småstad.

Källa:

Liknande artiklar