Podcast ”Koll på läget”: Att besiktiga huset

Hur går besiktningen till av mitt hus? Varför är det bra för mig att besiktiga huset även när jag ska sälja? Hur ska jag tolka protokollet? Och vad kan jag själv vara uppmärksam på? Jennifer Sikström, besiktningstekniker på Anticimex i Piteå/Skellefteå, vet.

I avsnittet pratar vi också om Varudeklarerat, en försäkringstjänst från Svensk Fastighetsförmedling.

Jennifer på Anticimex kommer ut och möter köpare och säljare och besiktigar hus vid försäljningar och överlåtelser. – Att besiktiga huset är en hjälp på vägen för köparen som ju har undersökningsplikt. Mestadels är det köparna som vilja veta vad det är de köper, men andelen säljare som gör besiktning innan försäljning ökar.

I januari 2017 såldes mer än varannan villa med vår försäkring Varudeklarerat .

-Man börjar alltid med ett kort möte med beställaren där vi pratar om vad vi kommer göra och hur lång tid det tar. Först gör vi ockulär besiktning dvs använder ögonen och noterar risker, brister och fel. T ex hur mår fasaden, finns rötskador, är det dags att måla, finns otäta fönsterbleck, hur ser plåtarbeten runt skorstenen ut beträffande otätheter, etc.

web_hero_ob-tekniker

När vi är klara utomhus tittar man inomhus, vi tittar inte t ex på om det är en reva i tapeten eller så, utan mer på indikationer på att det finns fukt, och då använder man luktsinnet och fuktmätare. I en så kallad nivå 2-besiktning kan man också ta upp ett provhål i golvet och mäter relativ fukthalt i golvet.

Nästan alla anmärkningar handlar om risk för att fukt ska komma in. Besiktningen tar mellan 2-3 timmar, det som tar tid är fuktmätningen i nivå 2, att hitta ett optimalt ställe att borra på.

Protokollen byggs på graderingssystem: Grön bock, ingen anmärkning. Gul penna – något som inträffat men som inte har risk att det blir värre. Orange varningstriangel – kan vara saker som kan orsaka kostsamma följdskador.
Ett rött förstoringsglas –  en skada som behöver åtgärdas här behövs oftast vidare undersökning och utredning av fackman.

Sammanfattningsvis är besiktningen ett väldigt bra beslutsunderlag i ett köp. – Jag har faktiskt inte gjort en enda besiktning helt utan varningstrianglar – man behöver inte alls bli helt nedstämd och modstulen för dessa utan man ska se det som positivt att det kommer upp i ljuset och man får koll på det, säger Jennifer.

 

Lyssna på avsnittet här:

Liknande artiklar