Jens Magnusson, SEB

Podcast ”Koll på läget”: Boendet och dina pengar

Exakt vad behöver jag veta för att kunna känna mig trygg som bolåntagare? Jens Magnusson, privatekonom på SEB, berättar.

I avsnittet pratas bland annat om att lyssna lagom på experter, höga marginaler i din ekonomi, antal disponibla årsinkomster, ränta, hur banken bedömer bolåntagare, KALP, normalränta, amortering och belåningsgrad, effektiv ränta, snittränta, listränta, bolån mellan generationerna, ränteavdrag, marknadsräntor, reporäntan, ”den som är satt i skuld är icke fri”.

  • Vad är ränta och hur sätts den?
  • Vad är det som styr räntan när jag lånar pengar för att köpa bostad?
  • Hur gör banken riskbedömning på en låntagare?

 

Liknande artiklar