Ställa upp i styrelsen?

I många bostadsrättsföreningar är det snart dags att välja en ny styrelse, ett arbete många bävar inför. Men det behöver inte vara krångligt eller svårt. Allt styrelsearbete skiljer sig naturligtvis åt från förening till förening.

Men oavsett hur er styrelse fungerar så finns det mycket du kan bidra med. Styrelsen uppdrag är att företräda medlemmarna i bostadsrättsföreningen och det är på föreningsstämman som styrelsen väljs.

Genom att vara med i styrelsen så har du stora möjligheter att påverka hur föreningen sköts och du kan välja att ställa upp som till exempel ordförande, sekreterare, kassör eller ledamot.

Vad gör en styrelse?
Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen och i mindre föreningar är det inte alls ovanligt att styrelsemedlemmarna utför en del av den dagliga driften själva. Det beror naturligtvis på hur mycket intresse och kunskap som finns bland de i styrelsen. Annars kanske en vice värd utses att sköta dessa uppgifter.

Styrelsen ansvarar även för att informera medlemmarna om vad som sker i föreningen. Det kan handla om att välkomna nya medlemmar till att informera om gårdsstädning.

De flesta styrelseuppdrag sträcker sig ungefär ett år framåt och i vissa föreningar utgår även ekonomisk ersättning för arbetet.

Jag har skrivit om det här och hur föreningsstämman är en bra möjlighet att påverka i en artikel i vår bilaga Läget. Läs artikeln här.

Själv sitter jag med som sekreterare i min bostadsrättsförening. Det är kul och lärorikt. Framförallt kan jag förändra saker direkt. Det gillar jag!

Liknande artiklar