Ökade bolåneräntor - Bobarometern

Svenskarna tror på rejält stigande bolåneräntor

Hela 15 procent tvingas flytta om boendekostnaden ökar med tusen kronor.


Tvärtemot Riksbankens prognoser om en oförändrad eller minskad ränta tror svenskarna att räntan kommer att stiga. Var tredje tror nämligen att den kommer att höjas med minst två procent under de närmaste tre åren. Om de får rätt är det många svenska hushåll som kommer få det tufft. Svensk Fastighetsförmedlings senaste Bobarometer visar att var fjärde svensk bostadsägare skulle tvingas flytta om deras boendekostnad stiger med upp till 3 000 kronor i månaden. Bland de som inte äger sin bostad skulle hela sex av tio tvingas byta bostad om hyran steg lika mycket.

Var tredje svensk tror alltså på rejält stigande bolåneräntor och de största pessimisterna är de som har störst lån, nämligen bostadsägarna. Bland dem instämmer fyra av tio, helt eller delvis, i påståendet att räntorna kommer gå upp med minst 2 procent inom tre år. Samtidigt säger var fjärde bostadsägare att man inte tror på en sådan ränteuppgång.

Bland bostadsägarna säger tre av fyra att man ändå inte är orolig för en höjd bolåneränta. De som oroar sig mest för höjda bolåneräntor är unga vuxna i åldrarna 18 till 30. Bland dem svarar 19 procent att de är oroliga för en ökning. De minst oroliga finns i åldersgruppen 51-65 år, bland dem är motsvarande siffra endast 14 procent.

Det är också de unga vuxna som är mest känsliga för en ökad boendekostnad. Hela 43 procent av de i åldern 18-30 svarar att de skulle vara tvungna att flytta om deras månatliga boendekostnad ökade med 3 000 kronor. Redan vid en ökning om 1 000 kronor skulle hela 14 procent av de yngre vara tvungna att flytta. Bland de i åldern 51-65 svarar hela 10 procent att boendekostnaden inte kan öka överhuvudtaget om de ska ha råd att bo kvar i sitt boende. Störst buffert för ökningar har åldersgruppen 31-40. Av dem uppger 19 procent att deras boendekostnader skulle kunna öka med hela 9 000 kronor eller mer varje månad utan att de behöver flytta.

Skillnaderna mellan de som äger sin bostad och de som inte gör det är stora. Bland de som inte äger sin bostad skulle hela sex av tio tvingas flytta om boendekostnaden steg med upp till 3 000 kronor per månad, medan motsvarande siffra bland de som äger sin bostad är var fjärde.

– Beredskapen för stigande boendekostnader är generellt hög bland svenskarna och de som kan har redan tagit höjd för både räntehöjningar och amorteringskrav. Att unga oroar sig mest för stigande kostnader är inte särskilt förvånande. Många av dem har inte hunnit samla på sig en buffert för ökade utgifter vilket gör dem mer känsliga för regeländringar och stigande räntor. Kravet på kontantinsats och ett möjligt amorteringskrav gör det dessutom svårt för många yngre i framförallt storstäderna att köpa sin första bostad, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

 

I vilken grad håller du med om följande påstående: Jag tror att räntan kommer att stiga med minst 2 procent de närmaste tre åren.

Riket Bostadsägare Ej bostadsägare
Instämmer helt 12 % 12 % 12 %
Instämmer delvis 22 % 28 % 19 %
Varken eller 17 % 18 % 16 %
Instämmer inte särskilt
15 % 18 % 8 %
Instämmer inte alls 7 % 7 % 4 %
Vet ej 26 % 17 % 41 %

 

 

Oroar du dig för en höjd bolåneränta?

Riket 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år Bostadsägare Ej bostadsägare
Ja 17 % 19 % 19 % 17 % 14 % 19 % 13 %
Nej 71 % 59 % 70 % 75 % 78 % 75 % 69 %
Vet ej
12 % 22 % 11 % 8 % 8 % 6 % 18 %

 

 

Hur mycket kan din månatliga boendekostnad öka innan du måste flytta till ett billigare boende?

Riket 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år Bostadsägare Ej bostadsägare
Den kan inte öka alls 7 % 4 % 7 % 5 % 10 % 3 % 13 %
Mindre än 1 000 kronor
8 % 10 % 8 % 7 % 8 % 4 % 18 %
1 001 – 3 000 kronor 22 % 29 % 17 % 21 % 21 % 17 % 30 %
3 001 – 5 000 kronor 18 % 17 % 22 % 18 % 15 % 22 % 12 %
5 001 – 7 000 kronor 11 % 9 % 10 % 13 % 11 % 14 % 5 %
7 001 – 9 000 kronor 5 % 2 % 5 % 7 % 4 % 6 % 2 %
9 001 – 11 000 kronor 4 % 4 % 7 % 3 % 2 % 5 % 1 %
Mer än 11 000 kronor 8 % 3 % 12 % 9 % 8 % 10 % 2 %
Vet ej 19 % 23 % 14 % 17 % 21 % 18 % 18 %

 

Källa: Svensk Fastighetsförmedlings undersökning Bobarometer
Bobarometern är genomförd under augusti 2015 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget NORM. 2 934 personer deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

Liknande artiklar