Störande grannar musik

Störande grannar – det stör vi oss på och så hanterar du det

Svårt att sova för att grannen ovanför verkar dansa stepp på parkettgolvet, eller skuggar grannens buskar din altan? Störande grannar kan verkligen sätta tålamodet på prov, men vad räknas som störande, vilka regler gäller för grannar i villa och bostadsrätt och hur hanterar du problemet utan att starta en grannfejd?

Vad är egentligen störande?

Huvudprincipen när det kommer till störningar grannar emellan är att man inte får störa någon gång under dygnet. Det kan tyckas vara en enkel princip att följa, för vem vill egentligen störa sina grannar? Kruxet är att vi har olika uppfattning om vad som är störande, och var gränsen går. Dessutom finns det inte heller någon lag som specificerar exakt vad som är en störning och därför måste varje ärende hanteras som unikt.

Omständigheter som kan påverka hur störda vi blir av våra grannar kan till exempel vara om det är tidigt eller sent på dygnet, om du bor i villa eller lägenhet, vad man har för fritidsintressen, hur ofta man själv bjuder hem gäster och spelar hög musik eller om man kanske har svårt att sova.

Störande grannar i bostadsrätt

Att den som bor i flerfamiljshus hör vissa ljud från grannarna är en del av vardagen, ändå är det inte helt ovanligt att högljudda grannar är ett problem för den som bor i bostadsrätt. Kanske är det grannen ovanför som klampar runt utan en tanke på att hens golv är någon annans tak? Annat som kan orsaka tvister mellan lägenhetsgrannar är kvarlämnade barnvagnar i trapphuset, en ostädad tvättstuga eller om någon röker inne.

Lagar och (o)skrivna regler för störande grannar i bostadsrätt

Du måste alltså vara okej med vissa vardagsljud från grannarna när ni bor i samma hus. Men enligt bostadsrättslagen har alla boende i en bostadsrättsförening skyldighet att bete sig sunt, ordningsamt och med gott skick. Men här återkommer vi till problemet att vad som kan räknas som störande varierar. Därför har de flesta föreningar ordningsregler som de boende ska följa. Till exempel brukar det vara bestämt att det ska vara tyst mellan vissa tider på natten, och att man inte får tvätta eller spela hög musik då.

Om det i en bostadsrättsförening uppstår problem med störande grannar är det först och främst styrelsens uppgift att hantera detta.

Störande grannar i villa

Högljudda grannar kan såklart vara ett problem för den som bor i villa också, men det är kanske inte det vanligaste bekymret. Istället kan till exempel grannens lösspringande katt som bajsar i rabatterna väcka upprörda känslor, eller kanske är det den oklippta gräsmattan på grannens tomt som ligger bakom osämjan.

Lagar och (o)skrivna regler för störande grannar i villa

Det uttryck som brukar användas när det kommer till lagar och regler för husägare är att man ska visa skälig hänsyn mot sina grannar. Därför är svaret på frågan om dina grannars beteende är störande i de allra flesta fall “det beror på”. Till exempel är det inte okej att föra alltför mycket oväsen eller låta bygglampor lysa rakt in i grannens sovrum. Du förväntas också exempelvis att hålla ordning på tomten. Men exakt vilka omständigheter som räknas som störande beror på, även när du bor i villa.

Ingår ditt boende i en samfällighetsförening finns det ofta trivselregler i föreningen. Vad som händer om du eller dina grannar inte följer reglerna står då också med i föreningens stadgar. En grundregel är dock att den som bryter mot reglerna först ska få en påminnelse och möjlighet att rätta sig innan det blir några konsekvenser.

4 steg för att hantera störande grannar

 1. Prata med grannen
  Det kan vara lätt att bygga upp irritation över störande grannar – särskilt när din sömn blivit avbruten. Men att skriva en arg lapp i affekt eller ringa störningsjouren så fort klockan blir 21.05 kan bli starten på en onödig konflikt. Knacka istället på hos din granne, förklara sakligt din syn på störningsmomentet och lyssna på hens förklaring. Det kanske bara var en engångsföreteelse? De flesta är inte ens medvetna om att man råkat störa någon annan och tycker det är så pass generande att problemet inte uppstår igen.
 2. Vänd dig till styrelsen i bostadsrättsföreningen eller samfällighetsföreningen
  Om du och din granne inte har samma syn på störningsmomentet, om du tycker det är alldeles för obehagligt att knacka på eller om störningen upprepar sig kan du vända dig till bostadsrättsföreningens styrelse eller ta upp det på nästa möte med samfällighetsföreningen i området.

  Dokumentera störningarna så att föreningen får en bild av problemet. Sedan är det upp till föreningen att ta kontakt med grannen. Upprepar sig scenariot utan någon förändring kan föreningen behöva ta kontakt med till exempel socialtjänsten eller få bostadsrätten förverkad.
 3. Ring störningsjouren
  Ofta har bostadsrättsföreningen en störningsjour du kan ta kontakt med. De åker ut och pratar med de störande grannarna och ger en skriftlig förklaring till styrelsen. Skulle det gå så långt som till domstol kan störningsjouren även vittna.
 4. Anmäla störande grannar till polisen
  Rör det sig om bråk eller om du känner oro kan du vända dig till polisen eller socialtjänsten. Det gäller även om det rör sig om allvarligare fall av hänsynslöst beteende som faller in under ofredande.

Liknande artiklar