Svenskarna ser ljust på framtidens bostadsmarknad

Det har varit ett händelserikt år för bostadsbranschen och Sveriges bostadspolitik. Trots det känner sig svenskarna trygga inför framtiden och tror inte att förändrade ekonomiska och bostadspolitiska beslut kommer att ha någon som helst inverkan på deras privatekonomi. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya undersökning Trendrapporten 2017.

 

Svensk Fastighetsförmedling presenterar för femte gången Trendrapporten, en riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo där svenskarna gett sin syn på framtidens boende. Över 2 300 personer har svarat på frågor rörande ekonomi, bostadsbyte och inredning. Årets resultat visar att var tredje svensk ser ljust på framtidens bostadsmarknad och tror inte att varken bostadspolitik, räntan, amorteringskrav eller stigande bostadspriser kommer påverka deras privatekonomi. Samtidigt uppger nästan en femtedel att de kommer öka sitt sparande och 16 procent säger att de kommer amortera mer framöver.

 

I dagsläget betalar en majoritet av svenskarna mellan tre och sju tusen kronor för sina boenden varje månad. Däremot kan hela 41 procent tänka sig att betala mer än så. Högst betalningsvilja har män och personer i åldrarna mellan 30 och 39 år, 14 procent av männen och 15 procent i trettioårsåldern kan nämligen tänka sig att betala upp till 15 000 kronor per månad för sina boenden.

 

– Det är betryggande att se att det råder en optimistisk syn på framtiden och att man inte räds inför nya ekonomiska och bostadspolitiska beslut. Har svenskarna en sund inställning till konsumtion påverkas viljan att köpa och sälja sin bostad, vilket håller marknaden levande. Minskad konsumtion leder annars till lägre tillväxt och högre arbetslöshet. Vilket är en av anledningarna till att politikerna försöker få oss att låna mindre, så att vi i framtiden kan ha råd att konsumera mer, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

 

– Att många svarar att de planerar att spara mer pengar är också positivt. Amortering är ett smart sätt att spara på och man bör passa på nu när räntorna fortfarande är låga, det kan göra stor skillnad den dagen då räntorna börjar stiga, fortsätter Tanja Ilic.

 

Unga minst optimistiska

I åldrarna mellan 18 och 29 oroar man sig mer inför framtiden, där uppger endast 15 procent att deras ekonomi inte kommer att påverkas av nya ekonomiska och bostadspolitiska beslut. Nästan varannan svensk i den yngre åldersgruppen kommer öka sitt sparande och avvakta med bostadsköp som ett resultat av ett förändrat ränteläge, bostadspolitik, amorteringskrav och stigande bostadspriser.

 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: www.svenskfast.se/trendrapporten

Liknande artiklar