Tankar om olika boendeformer

Det finns idag ett par olika boendeformer i Sverige. Den nyaste formen är kooperativ hyresrätt som är ett alternativ till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Den kooperativa hyresrätten introducerades 2002 och kan beskrivas som en hybrid av hyresrätt och bostadsrätt.

Ägarlägenheter i framtiden?
Förutom eget ägt boende i form av villa, radhus, kedjehus bostadsrätt kan Sverige även får ytterligare en ny så kallade upplåtelseform – ägarlägenheter. Till skillnad från en bostadsrätt är det här på samma sätt som att äga en villa eller ett radhus på marken.

Finansdepartementet och Mats Odell arbetar för att ägarlägenheter ska tillåtas. Många länderna tillåter ägarlägenheter idag, som till exempel Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Om och när detta bli av är ännu oklart men finansdepartementets uttalade ambition är att ägarlägenheter ska införas under denna mandatperioden. Det skulle då handla om ägarlägenheter i nyproduktion och inte i äldre hus.

Frågor om boendeformer
Jag har fått lite frågor om vilka fördelarna och nackdelarna är med olika boendeformer. Kul med frågor! Människor väljer olika boendeform av olika skäl och alla har sina för och nackdelar. Enligt P-O Brogren, ombudsman på Hyresgästföreningen (Metro, 2007-05-23), finns det flera fördelar med att bo i hyresrätt:

Man behöver inte satsa en massa pengar.
Man är rörlig i sitt boende.
Hyran håller sig relativt konstant och går inte upp bara för att ett område blir mer attraktivt. Förvaltningen av huset är professionell.
En rad servicefunktioner ingår i boendet.

Men eget ägt boende då?
Detta lockar naturligtvis många. Samtidigt är det många som lockas av kedjehus, villa och bostadsrätt också. Där ser ansvar och frihetsgraden annorlunda ut. Om vi tar bostadsrätten som exempel så kan vi först slå fast att det är en tämligen svensk företeelse. Liknande boendeformer finns även i Norge och Finland.

Bostadsrätt som boendeform har funnits sedan slutet på 1800- talet. En bostadsrätt behöver inte vara en lägenhet i ett flerfamiljshus, även om det är den vanligaste formen idag. Det kan också vara en villa, radhus eller ett kedjehus. I dagligt tal säger nog det allra flesta att vi äger vår bostadsrätt, men det är faktiskt inte helt korrekt.

Boendeformen bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten och att man köpt rätten att nyttja en bostadslägenhet. Den som väljer att bo i bostadsrätt har både rättigheter och skyldigheter. Bostadsrätten är ett demokratiskt boende där alla hushåll har inflytande. Alla har rättigheter att vara med och bestämma.

Eget ägt boende bättre?

Den senaste tiden har även bostadsrätterna och villorna gått upp kraftigt i pris, vilket inneburit en bra investering för många. De flesta har dock använt pengarna de tjänat vid en försäljning till att köpa något nytt.

De senaste åren har priserna förvisso gått kraftigt uppåt. Men så är det naturligtvis inte jämt. Priserna på bostadsmarknaden är cykliska och kan med andra ord gå ner igen. Över tid har dock fastigheter visat sig vara en god affär.

Men det är först den dag man väljer att hoppa av eget ägt som boendeform som man kan göra en definitiv sluträkning. Har jag gått plus eller minus på mina bostadsaffärer. Fram tills dess är det bara ett medel till att styra över sitt val av boende anser jag.

Vad ska man då välja för boendeform?
Personligen gav jag upp efter att jag fått besked att jag skulle kanske få en hyreslägenheter  inom 12-14 år. Och jag var inte ens kräsen! Men då hade jag i och för sig inte stått i bostadskö i 25 år. Frågan är dock om det ska vara nödvändigt i ett modernt samhälle? Jag tycker inte det!

Jag är dock nöjd med att jag tog steget och köpte en bostadsrätt. Idag bor jag där jag vill och jag kan bestämma över min egen tillvaro. Nåja, mer eller mindre. Jag har fortfarande bostasrättsföreningens olika regler att anpassa mig efter.

Den stora skillnaden är att jag kan påverka och ändra dem mycket enklare och snabbare än vad jag skulle kunna göra i andra boendeformer. Det är viktigt för mig.

Liknande artiklar