Upprustningslån

En grupp i Folkpartiet föreslår i fredags på DN Debatt att man ska riva i miljonprogrammen för att skapa en mer blandad bebyggelse. Man menar att 156 bostadsområden i Sverige präglas av utanförskap.

En upprustning av dessa försummade områden är en av de viktigaste satsningarna kommande mandatperiod skriver Nyamko Sabui och Erik Ullenhag i sin debattartikel.

Lösningen är ett förslag som stavas upprustningslån, upprustningslån på upp till 20 miljarder som ska ge fastighetsägarna drivkraft att rusta upp bostäderna i främst miljonprogramsområdena.

Miljonprogrammen uppkom efter ett riksdagsbeslut 1964 där man bestämde att man i Sverige skulle bygga en miljon bostäder på 10 år. Beslutet togs för att möta en akut bostadsbrist som rådde i slutet av 50- och början av 60-talet.

Som jag skrev i mitt förra inlägg råder även idag en stor bostadsbrist framförallt i Stockholm där de boende bli allt fler samtidigt som antalet nya bostäder blir allt färre. Nu krävs som jag tidigare konstaterat krafttag för att förhindra att bostadskrisen ska bli lika allvarlig som när man tog beslutet om byggandet av miljonprogrammen.

Syftet med Nyamko Sabuni och Erik Ullenhags förslag är att man ska göra insatser i miljonprogrammen för integrationen skull, integrationen kopplas ofta ihop med hur och var folk bor.

Upprustningslånen kan säkert vara en lösning för miljonprogrammen, alla insatser och förslag som syftar till att förbättra bostadssituationen i Sverige är välkomna – frågan är om detta löser bostadsbristen?

Liknande artiklar