Vad är skillnaden mellan bostadsrätt och ägarlägenhet?

Du som letar bostad har säkert hört båda orden, men kan du skillnaden? Våra jurister hjälper till att förklara:

En ägarlägenhet är inte detsamma som en bostadsrätt, trots att båda ofta är lägenheter i ett flerfamiljshus.

En bostadsrätt är en rätt att nyttja en viss lägenhet i ett hus. Huset som lägenheten ligger i, och faktiskt även själva lägenheten, ägs dock av en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är inte heller fast egendom – utan lös – och köp av bostadsrätt regleras därför i köplagen tillsammans med andra typer av lös egendom.

En ägarlägenhet hör istället till slaget fast egendom och köpet regleras därför i jordabalken, som när man köper en villa. En ägarlägenhet ägs till fullo av den som köper den och köparen har också lagfart på själva lägenheten. Lägenheten kan också intecknas, på samma sätt som ett småhus, och köparen får hyra ut den till vem han vill.

Om man är intresserad av en ägarlägenhet kan man ofta slås av att de är dyrare än liknande bostadsrätter. Detta beror på att bostadsrättsföreningen kan låna pengar, vilket medför att föreningar ofta har lån som medlemmarna indirekt löpande betalar för i månadsavgiften. Ägaren av en ägarlägenhet måste däremot kunna stå för alla kostnader själv.  [Om man äger en ägarlägenhet finns det flera saker som är positiva med att ta lånet själv. Detta främst att man som privatperson kan göra ränteavdrag.]

Utöver att köp av bostadsrätt respektive ägarlägenhet regleras av olika lagar, regleras även själva innehavet av olika lagar. Detta gäller såväl vad man får göra med sitt boende i form av förändringar, uthyrning och annat men även exempelvis hur man ska förhålla sig till grannar.

Liknande artiklar