Generation Y, dem vi anställer och utvecklar!

I flera år nu har det skrivits massor om Generation Y eller the Millennials som de också kallas. Det handlar alltså om personer som är födda mellan 1980-2000 och de är nu på väg ut i arbetsmarknaden. De anses vara en av de mest välmående och curlade generationerna i Sveriges historia och nu går de ut på arbetsmarknaden med ett stort behov av utveckling och bekräftelse, med hög arbetskapacitet och en otålig, ifrågasättande attityd. De anses dessutom vara mindre lojala mot sina arbetsgivare, brinner för socialt ansvar och är mindre rädda för att hamna i arbetslöshet än tidigare generationer.

Hur ska vi då kunna på bästa sätt ta emot dem på våra arbetsplatser, kunna ge dem det de behöver för att i gengäld få tillbaka så mycket som möjligt av dem i form av resultat?

I mycket större utsträckning än tidigare generationer drivs de av ett ledarskap som hjälper dem att utvecklas, de behöver utvecklande arbetsuppgifter, interna karriärmöjligheter, relevant utbildning och sociala aktiviteter. Denna nya generation medarbetare kräver en ny typ av arbetsplats där fokus ligger på att öka individens känsla för sin egen plats i det stora maskineriet. En person representerande Generation Y vill veta hur hens insats påverkar helheten, hur hen kan utvecklas på bästa sätt och att det som företaget skapar är viktigt på riktigt – employer branding har aldrig varit viktigare än nu.

Som den första globala generationen har Generation Y landsöverskridande relationer, åsikter och värderingar vilket skapar ett krav på en arbetsgivare som ser bortom pengaflödet och även tar ansvar för sin påverkan på miljö och världshälsa. Deras inverkan på samhället är stort och deras sociala ansvar gör att efterfrågan på t.ex. KRAV-märkt mat aldrig har varit så stor som nu. (min 20 åriga dotter berömde mig häromdagen för att jag hade köpt kravmärkta citroner, vilket jag tyvärr inte kan ta på mig någon ära för, eftersom det inte fanns ett icke-ekologiskt alternativ)

Nedan följer viktiga tips till de arbetsgivare som vill vara attraktiva för denna nya drivna generation.

  • Var flexibel med arbetstider och klädkoder samt bygg teamkänsla på kontoret.
  • Var tydlig i ditt ledarskap, ge rätt förutsättningar för medarbetarna att utvecklas samt en rättvis lön.
  • Skapa en meningsfull organisation med tydliga visioner, värderingar och karriärvägar samt ta ditt samhällsansvar.

Som modern chef är det mycket att tänka på men mycket är logiskt. För att peka på några framgångsfaktorer i Svensk Fastighetsförmedling syns det i undersökningar att kedjans chefer är fullkomligt bäst i ledarskapet, utveckling- och utbildningsfrågor och sociala aktiviteter. Vi är på god väg i lönefrågan med garantilön år 1. Några miljöbovar kan man inte anklaga branschen generellt för att vara men även där görs insatser både lokalt och centralt inom vår kedja.

Vi fortsätter kontinuerligt framgångrikt att attrahera nya och behålla våra befintliga medarbetare, mycket tack vare de tidiga insikterna att förstå Generation Y som är i majoritet på högskolorna och numera också på våra arbetsplatser.

Liknande artiklar